چگونه طراحی پارامتری را سریع یاد بگیریم؟ 1.نرم افزار مناسب را انتخاب کنید در ابتدا باید فقط یک مورد را انتخاب کنید زیرا کار بر روی انواع مختلفی از نرم افزارها در واقع باعث می شود یادگیری م lessثر نباشد. اکثر برنامه های نرم افزاری رویکردهای مختلفی دارند. رابط ها می توانند کاملاً متفاوت باشند Continue Reading